För att bli helikopterpilot kan man läsa utbildningen som krävs på flera olika sätt. Försvarsmakten ordnar denna typ av utbildning. Om man går den råkar man dock ofta ut för att under en lång tid bli bunden till ett kontrakt med just militären och är det där man vill arbeta kan det självklart vara bra. Det finns också två statligt finansierade utbildningar i Sverige. Där utbildas dock bara 30 piloter årligen. Det finns också flera olika privata utbildningssamordnare som är godkända av transportstyrelsen. Det är en fördel om man pratar med tidigare elever och läser recensioner så man vet vilken som tycks passa bäst. En nackdel med denna utbildningsform är att det ofta kostar en hel del att utbilda sig här. Vissa väljer också att utbilda sig i USA, men det har ändrats en hel del eftersom man inte kan få studiemedel på samma sätt och heller inte bara konvertera sina flygcertifikat längre.

Att jobba som helikopterpilot

Om man vill arbeta som helikopterpilot måste man skaffa ett CPL certifikat först och främst. Detta är ett trafikflygarcertifikat. Vid arbete med kalkning , viltskötsel eller med inspektion av kraftledningar räcker det med ett sådant certifikat. Om man däremot vill arbeta med andra uppgifter och i tvåpilotssystem krävs det att man läst så kallad ATPL teori. Många väljer att gå den utbildningen direkt eftersom den finns kvar så länge man har sitt CPL certifikat. Om man istället vill jobba i ambulanshelikopter måste man göra som den första kvinnliga ambulanshelikopterpiloten och skaffa en så kallas IR behörighet. Denna behövs för att man ska få flyga i moln endast med hjälp av helikopterns olika instrument. Detta certifikat krävs också när man arbetar med offshoreverksamhet i tvåpilotsmiljö eller i de fall man flyger linjetransporter. Jobbet som helikopterpilot kan ofta vara fysiskt krävande och det gäller särskilt om man arbetar inom sjukvården och eftersom man befinner sig i trånga utrymmen högt över marken en lång stund gäller det att man inte har lätt att drabbas av panik eller klaustrofobi.

Att hitta jobb inom yrket

Om man funderar på att bli helikopterpilot är det inte helt fel. Framtiden ser mycket ljus ut för helikopterpiloter just nu och det är relativt enkelt att få jobb. Arbeten som helikopterpilot finns i stort sett i hela landet och de kan enkelt sökas via flera sajter online. Om man har kontakter inom skogsbruk eller lantbruk kan man ofta söka arbete direkt via dem. Inspektörer av skog, kraftledningar och mark i övrigt behövs i stort sett alltid. I Sverige finns heller inte speciellt gott om personer som vill arbeta i ambulans- eller polishelikopter så även där finns det flera lediga tjänster att söka när man har fått sina behörigheter. Många väljer också att arbeta för flygbolag eller fraktbolag av olika sort. Det finns också möjlighet att starta eget företag som helikopterpilot men då krävs det också ofta en egen helikopter. Då kan man till exempel bedriva taxiverksamhet eller liknande. Ibland söks också helikopterpiloter som kan ge kortare flygturer över städer eller liknande samband med olika evenemang.