Polisflyget är en svensk helikopterenhet inom Polismyndigheten. Enheten har varit verksam sedan år 1964. Vid enheten har man helikoptrar – de så kallade polishelikoptrarna.

 

Polisflygets baser – fem orter i Sverige
Polisflyget är placerat på fem orter i Sverige. I Boden finns det på Bodens helikopterflygplats. I Göteborg återfinns det på Göteborg City Airport. Malmö har sitt polisflyg på Malmö Airport. I Stockholm är det beläget på Arlanda flygplats. Östersunds polisflyg finns på Åre Östersund Airport.

 

Polisflygets uppgifter
Till de uppgifter som polisflyget har är att bistå andra delar av polisen. Det man ägnar sig åt är trafikövervakning som är nog så viktigt under rusningstid. Man deltar under biljakter eftersom man kan färdas snabbt och få en överblick över stora områden. Värdefullt är att man med helikoptern kan söka av svårtillgängliga områden från luften, för att finna försvunna personer eller för att stävja jakt- och miljöbrott. Polisen i helikoptrarna ägnar sig åt eftersökning av exempelvis brottslingar som rymt från fängelset. i det arbetet ingår att följa flyktvägar och söka kriminella som gjort sig skyldiga till grova rån. I uppgifterna ingår allmän övervakning och kravallpolisverksamhet i samband med demonstrationer och statsbesök. I större städer används polishelikoptrar också som transportmedel för Piketen och Nationella insatsstyrkan och bombtekniker och andra polisiära resurser.Polisflyget 1

 

Utrustning
Teknisk utrustning som medföljer anpassas efter behov. Alltså beroende på vad uppdragen avser. Till utrustning man kan ha med sig hör foto- och filmutrustning, högtalare, värmekameror, strålkastare, vinschar och pejlutrustning. Man har också glasögon för mörkerseende.

 

Besättning
De som utgör besättningen i polishelikoptrarna är pilot och en taktisk flygoperatör. De är poliser som har vidareutbildat sig vid Polisflygets egen flygskola. Flygoperatören sköter den tekniska utrustningen när helikoptern befinner sig i luften. Piloten fokuserar på flygningen. Trots det går det snett ibland, som då polishelikoptern förstörde takpannor på ett hus i samband med en demonstration.