Helikoptern fyller idag en rad funktioner i vårt samhälle, vissa av dem livsviktiga. För att bara nämna några användningsområden för helikoptern kan man ta upp ambulanshelikopter, räddningshelikopter och transporthelikopter. Många av dessa uppgifter skulle ett flygplan inte kunna utföra, och det beror på att helikoptern har vissa unika egenskaper jämfört med ett plan.

En av dessa egenskaper är att helikoptern kan starta och landa vertikalt. Detta gör naturligtvis att den har större flexibilitet än ett flygplan, eftersom den inte kräver en landningsbana. En helikopter kan också hovra, vilket är essentiellt till exempel vid räddningsuppdrag, när man ska lyfta upp människor ur vattnet. I sådana situationer är också helikopterns förmåga att flyga långsamt en fördel, något ett plan inte kan göra.800px-V-22_takeoff_alliance_airport

Helikoptern har dock även vissa begränsningar, som gör att flygplan fortfarande används i vissa situationer. Det gäller till exempel längre och tyngre transporter, eftersom en helikopter inte kan lyfta lika tung last som ett flygplan. Det beror på att en flygplansvinge kan generera lyftkraft mer effektivt än rotorn på en helikopter. En annan begränsning för helikoptern är dess hastighet; i jämförelse med ett flygplan kan en helikopter ”bara” flyga i några hundra kilometer i timmen.

Självklart har man på olika sätt försökt kombinera fördelarna med ett flygplan med en helikopters fördelar. Ett exempel på det är den så kallade tiltrotorflygmaskinen, som också helt enkelt kallas en tiltrotor. En tiltrotor liknar ett flygplan till utseendet, men är försedd med två rotorer monterade på vridbara gondoler längst ut på vingarna. Detta gör att tiltrotorn likt en helikopter kan lyfta och landa vertikalt, men flyga framåt som ett flygplan. Detta möjliggörs genom att rotorerna kan vridas så att de är i vertikalt läge vid start och landning, och horisontellt läge under flygning.

Om du är intresserad av helikoptrar och drömmer om att ta ett helikoptercertifikat, men hindras av att du inte har råd, kan det vara en god idé att leta igenom dina byrålådor efter guldsmycken och annat av guld som du inte använder. På Guldbrev.se kan du nämligen sälja ditt guld, och tjäna åtskilliga tusenlappar som kan ta dig en bra bit på vägen mot att bli en certifierad helikopterpilot.