För att flyga en helikopter krävs mycket träning och utbildning, men principen bakom hur man manövrerar en helikopter är relativt lätt att förstå. En helikopter styrs av i huvudsak tre olika typer av kontroller: styrspaken, stigspaken och pedalerna.

Styrspakens namn antyder att den används för att styra helikoptern, men det är inte fullt så enkelt. Styrspaken kontrollerar nämligen bara hur helikoptern rör sig i sidled. Styrspaken kontrollerar enskilda rotorblad, vilket är nödvändigt för att kunna svänga; det sker nämligen genom att rotordisken höjs på motsatt sida som det håll man vill svänga, medan den på andra sidan sänks i motsvarande grad. Om man vill svänga till vänster ska därför rotationsdisken höjas på höger sida och sänkas på vänster sida.

Stigspakens namn är däremot mycket passande, då man med denna spak kontrollerar hur mycket helikoptern stiger eller sjunker, det vill säga hur den rör sig i höjdled. Spaken kan föras uppåt eller nedåt, vilket får effekten att anfallsvinkeln på huvudrotorbladen förändras lika mycket på alla blad. Att anfallsvinkeln förändras får till följd att helikopterns lyftkraft minskar eller ökar, vilket medför att den stiger eller sjunker. Det har dock även den följden att luftmotståndet förändras, och för att huvudrotorns varvtal ska hållas konstant i det förändrade luftmotståndet måste vissa åtgärder vidtas för att kontra det. Numera har de flesta helikoptrar ett automatiskt system som reglerar detta, vilket betyder att piloten inte behöver göra något manuellt, men så var fallet i äldre helikoptrar; då fick piloten dra av eller på motorn manuellt med ett gasreglage som satt på stigspaken.Helicopter_controls_layout.svg

Att flyga en helikopter kräver ett stort mått av koordination, eftersom man, samtidigt som man manövrerar styrspaken med höger hand och stigspaken med vänster hand, ska manövrera pedalerna med fötterna. Pedalerna använder man när helikoptern ska gira, och den styr stjärtrotorbladen; när man trampar pedalerna åt det håll man vill rotera helikoptern ökar eller minskar anfallsvinkeln på stjärtrotorns blad.

Även efter en förklaring som den ovan är man dock långt ifrån att kunna styra en helikopter i verkligheten. Något som kräver betydligt mindre instruktioner är hur man styr sexleksaker, och om du föredrar den typen av spakar framför de som finns i en helikopter ska du gå in på Vuxen.se, där det finns sexleksaker för alla smaker.