En ambulanshelikopter är inte enbart ett transportmedel. Det är en vårdenhet i sig själv.

 

Besättningen
Besättningen på en ambulanshelikopter består av flera olika yrkesgrupper. Förutom en eller två piloter ingår i besättningen ett sjukvårdsteam, som vanligen består utav en läkare och en sjuksköterska. Sjukvårdsteamet kan ibland bestå av en sjuksköterska och en så kallad HCM, HEMS Crew Member, ibland av en läkare och en HCM. På svåra uppdrag är med nödvändighet vanligen två piloter med i besättningen. Då två piloter är med öppnas möjligheten att kunna åka på fler svåra uppdrag. Svårigheten i uppdraget är något som påverkas av väder, vind och tidpunkt på dygnet.

HEMS står för Helicopter Emergency Medical Services.Ambulanshelikopter 11

 

HCM i ambulanshelikopterverksamhet.
En HCM kan sägas ha två förvärvat två yrken som används inom ambulanshelikopterverksamhet. Därmed är vederbörande ofta en nyckelperson i besättningen. Särskilt då besättningen i övrigt består av en pilot och en sjuksköterska.

I en HCMs arbetsuppgifter ingår bland annat kommunikation, väderinhämtning, genomgång av checklistor, navigering och andra operativa processer. Till dessa hör kommunikation med SOS, sjukhus och andra räddningsinstanser samt logistik. Dessutom ingår allt som har med säkerhet i och kring helikoptern att göra.

Förutom de nämnda arbetsuppgifterna ovan är HCM en även en specialistutbildad sjuksköterska. Därför är vederbörande viktig del i det medicinska omhändertagandet: En HCM: s erfarenhet och kompetens är central i de beslutsprocesser som görs av det medicinska teamet. Då det är ändamålsenligt är det HCM som kör den akutbil som är stationerad vid basen. En HCM kan även vara en ambulanssjukvårdare med undersköterskeutbildning och med en 10-30 års erfarenhet yrket.

 

Ambulansflygets baser – åtta orter
Ambulansflyget, med helikoptrar, är stationerade på åtta orter. De är Gällivare, Göteborg, Karlstad, Lycksele, Stockholm, Uppsala, Visby och Östersund. Det var i augusti 2014 som landstinget i Värmland startade ambulanshelikopterverksamhet i egen regi. Basen har man tills vidare på Karlstads flygplats. I nuläget finns det inga ambulanshelikoptrar stationerade i Sydsverige.

 

Helikoptrarna
Ambulanshelikoptrarna är likvärdigt utrustade då det handlar om akuta ambulansuppdrag. Då uppdraget handlar om transport av patienter mellan vårdinrättningar kan utrustningen skilja något från helikopter till helikopter.

 

Testar på personalen
Årligen genomgår ambulanshelikopterpersonalen olika tester. Dels genomgår de ett konditionstest på cykel. Man testar deras handstyrka. De genomför ett stabilitetstest. Vidare testas ryggmuskulaturens uthållighet samt personens lyftstyrka och de får bära hantlar i trapp.